جانباز آمریکا اجرایی تام Keisner را جایگزین رایان هلمز به عنوان Hootsuite مدیر عامل در ماه آینده

Homeاسترایتجانباز آمریکا اجرایی تام Keisner را جایگزین رایان هلمز به عنوان Hootsuite مدیر عامل در ماه آینده
آهنگ پیشواز همراه اول