فروش کتاب پزشکی اینترنتی tagged posts

فروش کتاب پزشکی

کتاب “ویژگی های مکتب شهید سلیمانی” که به تازگی به چاپ نهم فروش کتاب پزشکی در ایران رسیده است ، به زبان روسی نیز منتشر شده است.
انتشار کتاب “خصوصیات مکتب شهید سلیمانی” به زبان روسی
به گزارش خبرگزاري ايران ، كتاب “ويژگي هاي مكتب شهيد سليماني” ، تأليف حجت الاسلام علي شيرازي ، نماينده رهبر معظم نيروهاي قدس سپاه پاسداران ، توسط نشر خط مقدم منتشر شد. وی سعی می کند با توجه به سخنان شهید سلیمانی به مکتب و فروش کتاب پزشکی خصوصیات این شهید بزرگوار نگاه کند...

Read More