دانلود کتاب ژرفای زن بودن pdf tagged posts

روش های تهیه کتاب الکترونیکی خارجی

سومین اطلاعیه ویژه مردم گلم برای دریافت یارانه اعتباری خرید کتاب منتشر شده است.
یارانه اعتباری خرید کتاب با توجه به کد ملی نویسندگان محاسبه می شود
به گزارش خبرگزاري كتاب ايران ، كتاب هاي بن براي مردم گلم براساس خرید کتاب كد ملي مردم گلام براساس اطلاعات ثبت شده در سيستم اهل قلم خانه كتاب و ادبيات در ايران و طبق احکام اجرایی

اعطای اعتبار خرید کتاب (سبد کتاب) در کد ملی به سازندگان واجد شرایط از طریق پیام کوتاه اطلاع داده می شود.

در اولین نمایشگاه مجازی کتاب ...

Read More