دانلود کتاب پزشکی قانونی رشته حقوق پیام نور tagged posts

فروش کتاب پزشکی

کتاب “ویژگی های مکتب شهید سلیمانی” که به تازگی به چاپ نهم فروش کتاب پزشکی در ایران رسیده است ، به زبان روسی نیز منتشر شده است.
انتشار کتاب “خصوصیات مکتب شهید سلیمانی” به زبان روسی
به گزارش خبرگزاري ايران ، كتاب “ويژگي هاي مكتب شهيد سليماني” ، تأليف حجت الاسلام علي شيرازي ، نماينده رهبر معظم نيروهاي قدس سپاه پاسداران ، توسط نشر خط مقدم منتشر شد. وی سعی می کند با توجه به سخنان شهید سلیمانی به مکتب و فروش کتاب پزشکی خصوصیات این شهید بزرگوار نگاه کند...

Read More