گروه‌های مقاومت: عادی‌سازی، شکستی جدید برای کشور‌های عربی است

گروه‌های مقاومت: عادی‌سازی، شکستی جدید برای کشور‌های عربی است

[ad_1]

گروه‌های مقاومت فلسطینی در سالگرد شکست اعراب ادامه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را شکستی جدید برای کشور‌های عربی خواندند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>