کشتی باری ایرانی در نزدیکی بندر ام القصر عراق غرق شد

کشتی باری ایرانی در نزدیکی بندر ام القصر عراق غرق شد

[ad_1]

منابع عراقی از غرق شدن یک فروند کشتی باری ایرانی معروف به بهبهان حامل سرامیک صادراتی به عراق در نزدیکی بندر ام القصر خبر دادند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>