کرونا ۷۰ نفر دیگر را در مازندران به اسارت درآورد

کرونا ۷۰ نفر دیگر را در مازندران به اسارت درآورد

[ad_1]

۷۰ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل بسترى شدند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>