پیش بینی دمای استان گلستان، شنبه دهم خرداد ماه

پیش بینی دمای استان گلستان، شنبه دهم خرداد ماه

[ad_1]

اداره کل هواشناسی استان گلستان، دمای امروز شنبه دهم خرداد ماه استان گلستان را به شرح ذیل پیش بینی کرده است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>