وضعیت شیوع بیماری کرونا در شهرکرد به مرز هشدار رسید

وضعیت شیوع بیماری کرونا در شهرکرد به مرز هشدار رسید

[ad_1]

رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: وضعیت شیوع بیماری کرونا در شهرستان شهرکرد به مرز هشدار رسید.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>