واگذاری زمین به طرح‌های صنعتی خراسان رضوی 2 برابر رشد داشته است

واگذاری زمین به طرح‌های صنعتی خراسان رضوی 2 برابر رشد داشته است

[ad_1]

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی گفت: در سه سال قبل،شهرک سازی در این استان ۱۶۰ درصد افزایش یافته و این رشد منجر به افزایش واگذاری زمین به طرح‌های صنعتی از ۶۰ هکتار به ۱۳۸ هکتار شده است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>