نتایج بخشی از جایزه قلم زرین مشخص شده است

نتایج بخشی از جایزه قلم زرین مشخص شده است

[ad_1]

شرفشاهی گفت:هیئت داوران جایزه قلم زرین به سرعت کار داوری آثار رسیده به دبیرخانه این جایزه ادبی را انجام می دهد و نتایح برخی از بخش های جایزه قلم زرین مشخص شده است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>