مند گناباد، مهد سفال ایران

مند گناباد، مهد سفال ایران

[ad_1]

روستای مند از قدیم مهد تولید سفال در گناباد بوده و امروزه نیز بازار سفال‌ مند و کارگاه‌های سفالگری آن از جاذبه‌های دیدنی گردشگری این شهرستان به‌شمار می‌آید.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>