قیمت هرکیلو گوشت مرغ در میادین میوه و تره بار چقدر است؟

قیمت هرکیلو گوشت مرغ در میادین میوه و تره بار چقدر است؟

[ad_1]

قیمت گوشت مرغ بسته بندی و قطعه بندی بر اساس نرخ میادین میوه و تره در این گزارش گرد آوری شده است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>