فعالیت ۳۳۴ مرکز نیکوکاری در استان تهران/ مردم ۱۰۲ میلیارد تومان به این مراکز کمک کردند

فعالیت ۳۳۴ مرکز نیکوکاری در استان تهران/ مردم ۱۰۲ میلیارد تومان به این مراکز کمک کردند

[ad_1]

پرپنچی گفت: شهروندان استان تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۲ میلیارد و ۷۸۲ میلیون تومان به مراکز نیکوکاری کمک کرده اند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>