فرمان اجرایی ترامپ برای ممانعت از ورود دانشجویان چینی به خاک آمریکا

فرمان اجرایی ترامپ برای ممانعت از ورود دانشجویان چینی به خاک آمریکا

[ad_1]

رئیس جمهور آمریکا فرمانی را صادر کرد که براساس آن دانشجویان چینی وابسته به موسسات دولتی نمی‌توانند وارد این کشور شوند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>