روسیه خروج نظامیان آمریکایی از آلمان را موجب تقویت امنیت اروپا دانست

روسیه خروج نظامیان آمریکایی از آلمان را موجب تقویت امنیت اروپا دانست

[ad_1]

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با حمایت از اقدام دولت ترامپ برای خارج کردن نظامیان آمریکایی از آلمان آن را باعث کاهش احتمال درگیری‌های و سیاسی در اروپا دانست.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>