درخواست استاندار کرمانشاه از وزیر بهداشت برای کمک به کرمانشاه

درخواست استاندار کرمانشاه از وزیر بهداشت برای کمک به کرمانشاه

[ad_1]

استاندار کرمانشاه گفت: انتظار می‌رود در این شرایط دشوار وزارت بهداشت به کمک کرمانشاه بیاید و در زمینه رفع کمبود‌های ماسک و دیگر تجهیزات موردنیاز کمک کند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>