خرید کتاب اورجینال

آیا تعداد کتابداران خرید کتاب اورجینال از سایت ایران پیپر به اندازه‌ای است که بتوانند نیاز دوره‌های امتحانات دانشجو ها را پوشش دهد و کتابخانه کالج شبانه روز گشوده باشد؟
متاسفانه نیروهای کافی برای سازمان تالارها در اختیار نیست . اما در سال قبل , ما سا‌عتها عمل خرید کتاب اورجینال را ارتقاء دادیم . چه بسا جمعه‌ها نیز کتابخانه گشوده بود . در جمعه‌هایی نیز که نماز آدینه اقامه میشد و ما محدودیت داشتیم و از ساعت دو به آنگاه کتابخانه را گشوده کردیم . در مرداد ماه این ساعت‌ها محدود شده و از وسط شهریور به موقعیت خرید کتاب اورجینال.
به نظرم , راءس شهر به یک کتابخانه شبانه روزی نیاز داراست و کتابخانه دانش گاه از این جهت خرید کتاب اورجینال مطلوب است . می بایست برای به وقوع پیوستن حالت آن عملکرد کرد
تیرماه و پیشین از آن بازمی‌گردد .

ملاحظه کنید ; در صورتی خوابگاه‌های بزرگ دانش کده در نزدیکی دانش کده بود , شبانه روز کردن کتابخانه خرید کتاب اورجینال دارای فایده بود , البته اینک تمامی دانشجوها ساعت مشخصی می بایست به خوابگاه بازگردند ; یعنی موقعیت رفت وآمد و اتومبیل چنین ایجاب مینماید . بنابرین استقبالی برای گشوده بودن شبانه‌روزی آن نیست . با این وجود , حقیقتا علاقه‌مندیم کتابخانه مرکزی حتی‌د‌ر صورت وجود شمار اندکی از مراجعان , قابل دسترسی باشد . شخصا دوست دارم درِ کتابخانه به‌روی مردمان اطراف نیز گشوده باشد . بعضا از محدودیت‌ها برای ولی تأمین امنیت دانش گاه و کتابخانه سبب ساز میشود این طرح عملی نشود . به نظرم , راءس شهر به یک کتابخانه شبانه‌روزی نیاز داراست و کتابخانه دانش کده از این بابت مطلوب است . می بایست برای به وقوع پیوستن موقعیت آن سعی کرد . جدیدا نامه‌ای برای تردد بیشتر مردمان معمولی به کتابخانه به حراست نوشته‌ام که هنوز جوابی اخذ نشده است و نمی‌دانم آن ها موافق‌اند یا این که خیر .

با دقت به فرایند دیجیتالی شدن کتاب‌ها خرید کتاب اورجینال , به حیث شما آیا می توان در حین ۱۰ سال آتی خیر نیازی به مراجعه به کتابخانه خرید کتاب اورجینال باشد و خیر نیاز به نیروهایی نظیر کتابدار و خیر نیاز به فضای مطالعه کتابخانه؟
عبد و بنده شخصا با ورژن فیزیکی کتاب میانه‌ای ندارم . مهم ترین ایراد , نقش کتاب و گرد و غبار ورقه برای کثیف کردن محیط زیست است . تا به امروز چاره‌ای نداشتیم ولی اکنون وضعیت آماده شده‌است . تصور کنید با دیجتالی کردن کتاب‌ها , نقص‌ اطراف نیز حل می‌گردد . همگی خانه‌های استادان و خوابگاه‌های دانشجو یان به فضای کتابخانه افزوده میشود . آنها می توانند صدها ; بلکه هزاران کتاب را از به دور , در اختیار داشته باشند . نظیر کاری
در شرایطی‌که ما بتوانیم این 180 هزار تیتر کتاب کالج را دیجیتالی کنیم , ایراد حقوقی آن را حل کرده و در اختیار در اختیار بگذاریم , خیر آلودگی محیط زیست داریم , خیر تردد بی‌مورد , خیر کتابدار می خواهیم و خیر خیلی از مشکلات دیگر را داریم
که شرایط کنونی بانک‌ها مینمایند .

سال‌هاست که اینجانب گفتم عصر کتاب و  خرید کتاب اورجینال پیشین است . ولی فکر و خلاقیت علمی در قالب کتاب صورت می گیرد البته کتاب فقط به معنای فیزیکی آن نیست . در حالتی‌که ما بتوانیم این 180 هزار تیتر کتاب دانش گاه را دیجیتالی کنیم , اختلال حقوقی آن را حل کرده و در اختیار در اختیار بگذاریم , خیر آلودگی محیط زیست داریم , خیر رفت وآمد بی‌مورد ; خیر کتابدار می خواهیم و خیر خیلی از مشکلات دیگر را داریم . نقص‌ , اهل مطالعه نیز می باشند که عادت به کتاب دارا‌هستند ; درحالی که کامپیوتر توان مانور مطالعه و سرچ و تحقیق را فراوان بالا می برد .

در رای زنی با مسئولان کتابخانه‌های مجلس خرید کتاب اورجینال متوجه نبود بودجه در آن کتابخانه‌ها شدم , آیا چنین مشکلی برای کتابخانه دانشکده تهران نیز مطرح است؟
نقص‌ دارایی همگی جا است , و ولی کتابخانه‌ دانش گاه در مقایسه با کتابخانه‌های ملی و مجلس , مشکلات بیشتری دارااست . سال قبل و همین سال , ما از عنایت ویژه مسئولان دانش کده برخودار بودیم . این یعنی پارسال حوالی صد میلیون و سال جاری نزدیک 200 میلیون تومان برای خرید کتاب دارایی گرفتیم . این مبلغ ناچیزی است . ما کمک‌های محدود وزارت فرهنگ و تمدن و پند اسلامی را نیز که کتاب‌های خریداری شده خودش از ناشران را در توان محدود به ما می دهد , در اختیار داریم . موقوفه جمال‌زاده نیز این دو سال امداد شایانی به ما نموده است . اکنون نیز ثبت نموده است که بیش تر از 220 میلیون تومان برای خرید دو دستگاه اسکنر اهل ایران در اختیار ما قرار دهد . بخش دیگری از تهیه و تنظیم کتاب ما , از روش اهداء و وقف کتاب و خرید کتاب اورجینال است . همین سال ما دست‌کم سه گروه حساس اهدایی داشتیم . آقای پزشک تاجبخش , مدرس کالج دامپزشکی با نزدیک 2000 مجلد , آقای سالور با بیشتراز 2000 مجلد و آقای مهدی حجت با بیش تر از 4500 تیتر کتاب خرید کتاب اورجینال در غنی‌سازی کتابخانه کالج سهم دار بودند

خرید کتاب های خارجی

دیدگاهتان را بنویسید