تحریم‌های ظالمانه یا اصلاح اساسنامه/ دلیل بی پولی فدراسیون فوتبال چیست؟

تحریم‌های ظالمانه یا اصلاح اساسنامه/ دلیل بی پولی فدراسیون فوتبال چیست؟

[ad_1]

فدراسیون فوتبال ایران برای دریافت بخشی از مطالباتش از فیفا مذاکرات جدیدی انجام داده است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>