برگزاری سمینار بازگشایی ایمن تاسیسات گردشگری در کرمان

برگزاری سمینار بازگشایی ایمن تاسیسات گردشگری در کرمان

[ad_1]

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان از برگزاری سمینار آموزشی بازگشایی ایمن و بهداشتی تاسیسات گردشگری در کرمان با رویکرد پیشگیری از ویروس کرونا خبر داد.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>