بررسی ابعاد پنهانی دعوای ویلموتس و فدراسیون/ مرد بلژیکی در کمین ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان!

بررسی ابعاد پنهانی دعوای ویلموتس و فدراسیون/ مرد بلژیکی در کمین ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان!

[ad_1]

وقتی دعوای حقوقی فدراسیون فوتبال و مارک ویلموتس را بررسی می‌کنیم، با ارقامی مواجه می‌شویم که نگرانی و هراس از پایان این ماجرا را صدچندان می‌کند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>