باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

اگر برج به نحوه باز عمل کند مکانیزم دیگری هم جهت انتقال گرما وجود داراست که عبارت است از بیش تر نمودن گرمای محسوس به منبع طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن اساسی جریان. همچنین ساخته شده از کلبههای محل تجمعی اساسی صندلی سنگی در ارتفاع محفظه که بوسیله حوضهایی اهمیت صفحه ها سنگی از همدیگر انقطاع میگردند که عملکرد آنان مشخص و معلوم نمیباشد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همینطور در کنار آن یک طاقچه در دیوار نیز مشاهده میشود. در همین مطلب مطالبی را پیرامون حفظ و مراقبت برج های خنک کننده برای شما بازگو می نماییم که به شما در کاهش هزینه های انرژی، بهبود راندمان، افزایش ارتفاع قدمت تجهیزات و حفظ امنیت یاری انواع برج خنک کننده می کند. حرف در رابطه اساسی مزایای گونه های برج خنک کننده شاید ساعت ها و روزها ارتفاع بکشد. اضطراری به ذکر میباشد که هزینه ساخت برج مرطوب پیوندی رقمی در میان هزینههای مربوط به برجهای حساس جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته قلیل بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، جور آن خشک یا تر بودن ، مدار باز یا این که بسته بودن و عامل ها لازم به جهت طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار است که حول محور مرکزی میچرخند و آب پایین فشار از طریق آن وارد میشود. در نهایت مکمل همین دو آیتم دفع گرمای جذب شده از آب در این دستگاه است. این تیغه از کالا چوب یا فلز یا این که پلاستیک ساخته میشوند. همین دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ایجاد میشوند. هیبرید در لغت به معنی مخلوط دو یا چند نحوه و یا روش متفاوت، با هدف بهبود راندمان و کارایی کلی مجموعه و بهره بردن از مزیت های هر طریق است. این قابل به کارگیری در هر دو کارگزاشتن نو و موجود است. کلیدی دقت به نامی که به جهت همین دسته از برجهای خنککننده در لحاظ گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه یک‌سری کوئل در میانه برج خنککننده نصب شدهاست و آب سوای تماس مستقیم با هوا در گردش می باشد و تبادل حرارتی انجام می‌گردد و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، تولید و کارگزاری سیستم های توزیع آب گشوده و بسته به جهت برج خنک کننده شما ، از گزاره نازل های مناسب. به طور کلی بایستی گفت که تعیین دسته کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بسته به عامل ها زیادی هست که مهمترین آنان موقعیت اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم میباشد که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه می نمایند و از آنجا آب در نتیجه نیروی ثقل از طریق روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. معمولا این مدل کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower برای نیروگاههای فراوان تبارک مطلوب هستند. بدلیل داشتن شتاب و ارتفاع مضاعف هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، ایراد جریان دوباره هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی مدل اجباری وجود داراست از در میان میرود. واجب به ذکر میباشد که در این برجها، دسته جریان ناهمسو اساسی کاربرد گسترده تری میباشد و بیشترین میزان پیشنهاد را دارد. اصول عمل در تمام برجها براساس تولید یک سطح بخش اعظم به جهت تماس فی مابین هوای سرد و آب گرمی که درون سیستم در جریان می باشد میباشد. ضخامت این برجها در قسمت کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. به جهت خودداری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح های تبادل گرما، به مواد ضد رسوب مانند اسید سولفوریک نیاز میباشد. اصلی اعتنا به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب حساس جریان طبیعی هوا، زیاد بزرگ و مرتفع میباشند و به زمین بزرگی نیاز دارا‌هستند ولی در برعلیه انرژی مقداری مصرف میکنند. آب تخلیه شده را اهمیت دقت به ترازو نیروگاه و میزان مواد آلوده کننده آن، ممکن هست بتوان به یکباره به مبداء خویش تخلیه کرد، البته گهگاه وقت ها بایستی قبل از رجوع و برگشت به منشاء گزینه تصفیه قرار گیرد. در بخش اعظم کارخانجات ریز وبزرگ یک عدد از با ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری می توان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. زیرا اختلاف در بین دانسیته هوای خارج برج و دانسیته هوای باطن برج در خروج از پکینگ نسبتا ریز میباشد لذا بایستی طول کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به ترازو به اندازه پهناور باشد تا فشار محرک آیتم نظر بدست آید. یکی از از متداول ترین کاربری های برج خنک کننده در این سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در همین وضعیت انرژی لازمه به جهت سرد نمودن و کندانس بخار برابر کلیدی همان میزان گرمایی هست که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته است و اگر بخواهیم مجددا بخار را سرد کنیم عملا گروه سیستم برج خنک کننده کار آیی نخواهد داشت و خوب تر بود از در آغاز از چیلر استفاده میشد. از طرح و رخ برج خود استعمال می نمایند تا هوا را به طور طبیعی با به کار گیری از رشته ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می کند و همین گرما را به وسیله جریان مکانیکی هوا به خارج سوق‌دهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به نام کندانسور یا این که چگالنده شده و در آن سرد می شود روند سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا این که آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از طریق یک شبکه شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام می‌شود که این توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. همین عمل به مراد در دست گرفتن غلظت آب و میزان املاح محلول در آن صورت میپذیرد. سیال خنککاری باید درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده توان دریافت مقدار قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همچنین به لحاظ مصرف آب و انرژی نیز مضاعف بهینه تر فعالیت می کنند. همچنین بهره گیری از کویل های فلزی قطور موجب کاهش مقدار رخنه حرارتی و راندمان خواهد شد. به منظور چک مقدار آپروچ از فرمول زیر استعمال می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای جدید را وقتی ارتقا می‌دهد که مقدار دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان ارتقاء یافته باشد. البته با اندکی تفاوت در روش ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می توان به برج خنک کننده اصلی جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت کارایی دستگاه اهمیت خلل مواجه شده و تولید مجموعه کاهش مییابد. همین دستگاه برای دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد ساکن می گردد. 4. در نتیجه این همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خود را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین حالت دمای آب برج 3-2 سکو بالاتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی استعمال از برج خنک کننده در مناطقی با رطوبت بالا بلا استعمال می باشد. کرکرهها یا این که بادگیرها (Louver) دریچههایی میباشند که در نصیب خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای اضطراری جهت تبادل حرارت مهم آب گرم، اهمیت عبور از آن‌ها وارد برج میشود. چنانچه جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج دارای جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و چنانچه جریان بصورت افقی باشد برج را برج حیاتی جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. میزان آب هدر رفته کلیدی جریان هوا بطور متوسط در حدود 2/0 درصد میزان آبی میباشد که به جهت مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. بعضی از کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب همین قابلیت و امکان را آماده می‌نمایند که ۸۰ الی ۹۰ درصد خنک کنندگی بوسیله تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ درصد خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس فی مابین آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتیجه ها آمارهای دارای جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 درصد صنعت های جهان، از اشکال برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی می باشد که آب گرم چگالنده را به طور یکنواخت بر بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به‌این شکل میباشد که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنایع دارا‌هستند که آب را به صورت یکپارچه و موداوم روی شبکه پکینگ می پاشند. آب در نتیجه نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا نیز از پکینگها جریان مییابد، به این ترتیب پکینگها موجب اختلاط تام آب و هوا میشوند. کرکرهها از فرآورده بتونی و یا این که فلزی ساخته میشوند و بخاطر این‌که آب در برج باقی بماند غالبا بصورت افقی و اصلی شیبی به سمت زیر قرار میگیرند. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل اینکه بصورت واحدهای یکسری خانهای ساخته میشوند که هر یک اهمیت دمندهای اساسی جریان هوای متغیر است، در مقابل تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و استدعا از انعطاف پذیری و پاسخ دهی مهربانی برخوردار هستند. این کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می‌گیرد که به آن، دمنده از گونه جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به گوشه و کنار از شیوه تبخیر گزیده از آب گردشی و همچنین افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که چند از تولید کنندگان گوناگون از طرح های متفاوت استعمال می کنند ، کلیه برج های خنک کننده با استعمال از همان اورجینال خنک کننده تبخیری عمل می کنند. ماده لجنی که از روش هوا وارد کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower میگردد به طور معمول بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن نقص‌ میباشد در میآید، ولی کلیدی به کارگیری از مواد شیمیایی نظیر پلی الکترولیتها می توان آن ها را دفع نمود. همین کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب هم از نصیب بالایی برج خارج میگردد. این برجها دارای هزینه سرمایه گذاری و تولید دوچندان بالایی میباشند و به این خاطر از بینش اقتصادی هنگامی مناسب میباشند که دوران استهلاک شان طولانی باشد. پیش از این از چوبهای اشباع شده و سرخ به جهت ارتقاء راندمان و تبخیر استعمال میکردند که در واقع راندمان به اندازه نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب بروز بعضا از بیماریها و تولید آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک بر روی آنان میشد. این آب، گرم و گازدار می باشد و حاوی مواد معلق حیاتی رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب اهمیت جریان مکانیکی هوا از جور جریان ناخواسته هر چندین که کوچکتر و ارزانتر میباشند البته انرژی بیشتری مصرف می‌کنند و همینطور عیب کلیدی دیگر آن ها جریان مجدد هوای گرم و مرطوب از درون برج میباشد. در این سیستم، اتلاف آب در سرانجام انتقال آن به همراه باد کاهش مییابد البته بدلیل این که ترانه انتقال تراکم کمتر می باشد عملکرد این سیستم نیز کمتر میباشد. به جهت کسانی که هر مدل نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در مورد چگونگی به کارگیری از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما ممکن است می توانید دارای ما در صفحه وب تماس بگیرید.

خرید کتاب های خارجی

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort buy verified stripe accounthtml nullednulled themesaviator oynatombala oynatropical tiki oynagreedy wolf oynablackbull oynashining hot oynaaviator oynabahisnowcasinoslotaviator oynabahisnowbeylikdüzü korsan taksiMaltepe EscortVan Escortcinsel sohbetçorlu korsan taksiinstagram gizli hesap görmebağlama büyüsürekorbetbetboo girişgenco bahisaviator sinyal hilesideneme bonusu veren siteler