ایجاد هر شغل در کشور یک میلیارد تومان هزینه دارد

ایجاد هر شغل در کشور یک میلیارد تومان هزینه دارد

[ad_1]

عبداللهی گفت: ایجاد هر شغل در کشور یک میلیارد تومان هزینه دارد این در حالی است که با حضور تعاونی‌ها می‌توان با ۲۰۰ میلیون تومان یک شغل پایدار و مناسبی ایجاد کرد.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>