از دستاورد‌های کرونا برای حوزه آشنایی با نحوه ورود به فضای مجازی است

از دستاورد‌های کرونا برای حوزه آشنایی با نحوه ورود به فضای مجازی است

[ad_1]

آیت الله اعرافی گفت: یکی از دستاورد‌های کرونا برای حوزه، نشر سخن واحد از حوزه و روحانیت است که در این راستا توانست منطق و الگویی منطبق بر عقلانیت را به جامعه ارائه دهد.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>