اختصاص ۲۰ میلیارد ریال برای ساماندهی تپه حصار دامغان

اختصاص ۲۰ میلیارد ریال برای ساماندهی تپه حصار دامغان

[ad_1]

امسال ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح ساماندهی در مجموعه تپه حصار شهرستان دامغان اختصاص یافته است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>