اجرای طرح پایش دستگاه‌های اجرایی استان یزد

مدیر عامل شرکت گاز استان یزد گفت: طرح پایش دستگاه‌های اجرایی و سایر اماکن دولتی و عمومی استان به منظور رعایت الگوی مصرف بهینه گاز طبیعی کلید خورد.Source link

خرید کتاب های خارجی