اجرای طرح هر خانه ایرانی یک تلویزیون اینترنتی در سیستان و بلوچستان

[ad_1]


مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سیستان و بلوچستان گفت:باافتتاح پروژه بزرگ مرکز داده یکی از مهمترین ارکان تامین زیرساخت های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات فراهم شده است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>