آمریکا به دنبال احیای حکومت طالبانی و کمرنگ کردن نقش ایران در افغانستان است

آمریکا به دنبال احیای حکومت طالبانی و کمرنگ کردن نقش ایران در افغانستان است

[ad_1]

مشاور ریاست جمهوری سابق افغانستان گفت: آمریکا می خواهد روابط مردم افغانستان با ایران را مخدوش کند تا نقش ایران در افغانستان کمتر شود.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>